SL. POŽEGA..."VOJSKO MOJA...VOJSKO MOJA"...

VOJNIČKA GENERACIJA-1971-SLAVONSKA POŽEGA

...beše jednom *JNA*

 

SL. POŽEGA, HR  nekad JUGOSLAVIJA

 

          <GUŠTERI> ... 1971 Godine

 

pazite: puške su bile prave...

 

 urodismo se mi, kao mnogi u

 

 vojsci iz dosade; nazvasmo se kumovi...

 

i ostadosmo, hvala Bogu, i dan-danas smo

 

  ...K U M O V I...